"Anioł nigdy nie upada, diabeł upada tak, że nigdy się nie podniesie, a człowiek upada, ale może się podnieść"

I just can’t stop smiling when there is some art like this :D